Βάσει νόμου § 5 TMG:
Firma Katsaros
Antonios Katsaros
Mühlweg 2B
82293 Mittelstetten

Ιστοσελίδα: www.katsaros.de
E-mail: info[at]katsaros[dot]de

Τηλέφωνο: +49 (0) 8202 4929836
Φαξ: +49 (0) 8202 4929837

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: DE 221037917